Společnost JAPETAX s.r.o. je právnická osoba evidovaná v seznamu právnických osob vedeném Komorou daňových poradců ČR. Společnost vznikla v roce 2009, poskytuje daňové poradenství a svou činností navazuje na poskytování daňového poradenství fyzickou osobou, daňovou poradkyní Ing. Janou Tůmovou (evid. č. 644, daňová poradkyně již od roku 1994), která nyní vykonává funkci odpovědného daňového poradce společnosti.


Nabízíme komplexní služby spojené s daňovým poradenstvím. Zaměřujeme se na problematiku podnikatelských subjektů při jejich každodenní činnosti. Zajišťujeme posouzení vykonávaných aktivit z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, poskytujeme služby v oblasti daně silniční, daně z nemovitostí či daně z převodu nemovitostí. V případě potřeby zastupujeme klienta při jednání se správcem daně.


Samozřejmostí je naše zodpovědnost za odvedenou práci, neseme tudíž všechna rizika spojená s poskytovanými službami. Máme uzavřené pojištění odpovědnosti.


Mezi námi poskytované služby patří i zpracování účetnictví, vedení daňové evidence, výpočet mezd zaměstnanců, účetní a ekonomické poradenství.


Ke klientům vždy přistupujeme osobně a vnímáme rozdíly jednotlivých oborů na trhu, proto také nabízíme konkrétní služby odpovídající specifickým požadavkům klienta.


Samozřejmou součástí naší činnosti je průběžné vzdělávání v oboru, což nám umožňuje odbornou orientaci ve stále se měnícím prostředí české legislativy.

© 2010 Japetax    Created by Ondřej Dvořák & Jan Pandoš