Stanovení konkrétní ceny závisí na individuální situaci a požadavcích klienta a odvíjí se od komplikovanosti či pracnosti zadané daňové problematiky, od rozsahu zpracovávaného účetnictví či daňové evidence, požadované lhůty zpracovávání dokladů ap.


Jako příklad uvádíme ceny za:
Zpracování daň. přiznání k dani z příjmů právnických osob
- na základě plné moci k zastupování: cena již od 10tis. Kč
- bez požadavku zastupování: cena již od 3tis. Kč

Zpracování účetnictví či daňové evidence v rozsahu do
100 dokladů
- účetnictví: měsíční cena začíná již od 2 500 Kč
- daňové evidence: měsíční cena začíná již od 1 500 Kč

Cena může být sjednána i individuálně paušální částkou. Paušální cena je stanovena po provedení vstupní analýzy u klienta, popř. po určitém časovém úseku dle fakturace skutečného rozsahu – cena pak v sobě zahrnuje i související činnosti, jako např. vyplnění daňových přiznání k DPH, vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů a v případě dohody jsou v paušálu zahrnuty i mzdové záležitosti.


Zpracování mezd
Za výpočet mezd činí cena
170,- Kč / zaměstnanec / měsíc

Další služby
Konzultace k účetní či ekonomické problematice
(počítána každá započatá půlhodina)
1000,- Kč / hod.

Další požadované činnosti ekonomického,
účetního či finančního charakteru
(počítána každá započatá půlhodina)
1000,- Kč / hod.


Dlouhodobým klientům nabízíme možnost cenového zvýhodnění při poskytování dalších služeb.
© 2010 Japetax    Created by Ondřej Dvořák & Jan Pandoš