V oblasti daní

 • zpracování daňových přiznání
 • daňové poradenství průběžné
 • konzultace k daňové problematice v jednorázové záležitosti

V oblasti vedení účetnictví

 • průběžné zpracování daňové evidence včetně evidence pro účely daně z přidané hodnoty
 • zpracování mzdové a personální agendy včetně hlášení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • evidence dlouhodobého majetku

V oblasti daňové evidence

 • průběžné zpracování účetnictví včetně evidence pro účely daně z přidané hodnoty
 • zpracování mzdové a personální agendy včetně hlášení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • evidence dlouhodobého majetku

Doplňkové služby k vedení účetnictví a daňové evidence

 • kontrola správnosti vedení účetnictví / daňové evidence v případě, že je zpracovává klient sám / prostřednictvím svých zaměstnanců
 • asistence při jednání s institucemi (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • samostatné jednání s institucemi na základě plné moci
 • zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 • vyhotovení veškerých daňových přiznání
 • pomoc se zpracováním vnitřních firemních předpisů
 • rekonstrukce účetnictví minulých let
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství

© 2010 Japetax    Created by Ondřej Dvořák & Jan Pandoš